Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Hysbysiad o Gyfetholiad Cynghorydd i Ward y Castell, Llandeilo

Mae CCC wedi ein cynghori gan na dderbyniwyd unrhyw geisiadau am etholiad, mae'r Cyngor Tref nawr mewn sefyllfa i gyfetholi.

Gweler uchod rai manylion y broses.
Gwiriwch eich bod chi'n gymwys fel y dangosir ar yr hysbysiad.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i gael eich cyfetholi yw dydd Mercher, Chwefror 13eg.
Bydd disgwyl i bob ymgeisydd gwrdd â'r Cyngorar ddydd Mercher, Chwefror 20fed am 7.15pm. Bydd y Cyngor yn cyfweld pob un yn ei dro am 15 munud.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gynnwys i'r Cyngor yng Nghyfarfod y Cyngor Llawn ar ddydd Mercher, Chwefror 27ain am 7.30pm.
Mae gan yr aelodau cyfetholedig yr un cyfrifoldebau â chynrychiolwyr etholedig a bydd yn rhaid iddynt gydymffurfio â'r Cod Ymddygiad Cenedlaethol.

Gallwch wneud eich cais trwy e-bost i clerk@llandeilo.gov.uk

 

Newyddlen Cyngor Llandeilo

Cliciwch yma i lawrlwytho newyddlen Cyngor y Dref mewn ffurf PDF.

 

Adnewyddiant Heol yr Orsaf a Gorsaf Trên Llandeilo

Mae'r lluniau yma yn dangos adnewyddiant yr orsaf a Heol Yr Orsaf yn Llandeilo. Mae'r ardal i gyd yn cael ei adnewyddu gyda'r gobaith y bydd yn gwella golwg yr ardal ac i ddarparu llefydd parcio ychwanegol i'r dref.

Adnewyddiad y fynwent uchaf

 

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl