Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Rhodd Gwaed

Bydd yna glinig rhoddi gwaed yn y Neuadd Ddinesig, Heol Gilgant, Llandeilo ar Ddydd Llun, 2 Hydref 2017.

11.00 - 13.30 a 15.00 - 18.30

gwaedcymru.org.uk

 

Stondin Beiciau

Dyma Maer Llandeilo, Neil Craven- Lashley gyda'r Cynghorydd Sirol, Edward Thomas yn edmygu'r stondin beiciau newydd sydd wedi ei leoli wrth ymyl y prif faes parcio. Cafodd y stondin ei ariannu gan gymorthdal wrth Prosiect Dyfodol Dim Carbon RDP Sir Gâr. Mae hwn yn syniad newydd arall gan Grŵp Adfywio Cyngor Tref Llandeilo.

Adnewyddiant Heol yr Orsaf a Gorsaf Trên Llandeilo

Mae'r lluniau yma yn dangos adnewyddiant yr orsaf a Heol Yr Orsaf yn Llandeilo. Mae'r ardal i gyd yn cael ei adnewyddu gyda'r gobaith y bydd yn gwella golwg yr ardal ac i ddarparu llefydd parcio ychwanegol i'r dref.

Adnewyddiad y fynwent uchaf

 

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl