Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Stondin Beiciau

Dyma Maer Llandeilo, Neil Craven- Lashley gyda'r Cynghorydd Sirol, Edward Thomas yn edmygu'r stondin beiciau newydd sydd wedi ei leoli wrth ymyl y prif faes parcio. Cafodd y stondin ei ariannu gan gymorthdal wrth Prosiect Dyfodol Dim Carbon RDP Sir Gâr. Mae hwn yn syniad newydd arall gan Grŵp Adfywio Cyngor Tref Llandeilo.

Bydd uned sgrinio deithiol Bron Brawf Cymru'n dod yn ôl i Landeilo. Bydd yr uned deithiol ym Maes Parcio Heol Crescent (Talu ac Arddangos) rhwng mis Gorffenaf 2014 a mis Medi 2014.

Bydd menywod yn cael llythyr yn awtomatig drwy'r post yn eu gwahodd i ddod i gael eu sgrinio os ydyn nhw rhwng 50 a 70 oed eleni, yn byw yng Nghymru ac wedi'u cofrestru gydag un o'r meddygfeydd yma: Meddygfa Teilo.

Nid yw menywod sy'n hyn na 70 oed yn cael eu gwahodd yn awtomatig i gael sgrinio'u bronnau. Ond gallan nhw ofyn am apwyntiad drwy ffonio Bron Brawf Cymru ar 01792 459988. Dylai unrhyw ddyn neu fenyw sy'n poeni am newid yn eu bronnau, fynd at eu meddyg teulu ar unwaith.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â phractis eich meddyg teulu neu ffoniwch Bron Brawf Cymru ar 01792 459988

Adnewyddiant Heol yr Orsaf a Gorsaf Trên Llandeilo

Mae'r lluniau yma yn dangos adnewyddiant yr orsaf a Heol Yr Orsaf yn Llandeilo. Mae'r ardal i gyd yn cael ei adnewyddu gyda'r gobaith y bydd yn gwella golwg yr ardal ac i ddarparu llefydd parcio ychwanegol i'r dref.

Adnewyddiad y fynwent uchaf

 

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl