Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

 

Cyfarfodydd y Cyngor

Yn ystod y sefyllfa bresennol o ran y Coronovirus ni fydd y Cyngor Tref yn cynnal cyfarfodydd ar wahan o'r Pwyllgorau Cynllunio a Chyllid.

Bydd un cyfarfod llawn o'r Cyngor bob mis yn rhithwir.

 

Cyfarfodydd


Mae holl gyfarfodydd y Cyngor Tref ar agor i’r cyhoedd a’r wasg, ar wahân i’r achlysuron (prin iawn hynny) pan fod y Cyngor Tref o’r farn ei bod yn briodol i wahardd y cyhoedd a’r wasg, trwy Benderfyniad yn unol â’r Rheoliadau Sefydlog.

Fel arfer cynhelir Cyfarfodydd Arferol y Cyngor ar y bedwaredd Dydd Mercher pob mis, yn dechrau am 7.30pm, ar wahân i fis Awst. Cynhelir cyfarfodydd y Pwyllgor Cyllid a Chynllunio ar yr ail Ddydd Mercher ym mhob mis, yn dechrau am 7 pm. Y lleoliad yw’r Neuadd Sirol ac mae yno fynediad i’r anabl.

Hysbysiadau

Mae gan y Cyngor Tref hysbysfwrdd ar y wal wrth i chi fynd o dan y cysgod rhwng Stryd Rhosmaen a’r prif faes parcio. Mae cofnodion a dogfennau safonol eraill wedi’u ffeilio yn y llyfrgell gyhoeddus, ac fe ddylai’r un dogfennau ymddangos ar y wefan hon.

 

Dyddiadau Cyfarfodydd y Cyngor 2014/2015

Cyfarfod Llawn
Cyfarfodydd Cynllunio a Chyllid
Mehefin
28
14
Gorfennaf
26
12
Awst
dim
dim
Medi
27
13
Hydref
25
11
Tachwedd
22
8
Rhagfyr
13
6 (Cyfarfod Cyllideb)
Ionawr
24
10
Chwefror
28
14
Mawrth
28
14
Ebrill
25
11
Mai
23
9

 

Dyddiad y Cyfarfod Blynyddol - Mai 25, 2018 - Ail ddechrau ar 6 Fehefin, 2018

 

 

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl