Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Cyhoeddwch eich Digwyddiad

Os hoffech gyhoeddi manylion eich digwyddiad yn Llandeilo ar y wefan hon, rhowch wybod i ni trwy lenwi'r ffurflen ar-lein neu anfonwch e-bost i events@llandeilo.gov.uk

Nos Lun 11 Rhagfyr am 6:30 yh

Dewch i Ganu Carolau o amgylch y goeden Nadolig

Stryd y Brenin, Llandeilo

Yng nghwmni'r Ficer, Y Parchedig Michael Sandler a Band Tref Llandeilo.

 

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl