Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Parti ym Mharc Penlan Llandeilo 2016

Eleni, cynhelir Parti ym Mharc Penlan ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 25. Mae'r digwyddiad cymunedol, a drefnir gan Gyngor Tref Llandeilo, yn rhad ac am ddim i fynychu a bydd y cyfan yn dechrau am 1.00 tan 5.00 o'r gloch y prynhawn.

Bydd digon o adloniant i ddiddanu pawb, gyda pherfformiadau gan gorau Ysgol Teilo Sant, Ysgol Gynradd Llandeilo ac Ysgol Ffairfach.

Bydd y llwyfan perfformio o dan reolaeth John Morgan a Band Tref Llandeilo. Darperir BBQ gan Ford Gron Llandeilo, yn ogystal â Thê Hufen a gyflenwir gan Café Braz, ynghyd a hufen iâ gan Mountain View.

Bydd Ian Shimmin a'i fand hefyd yn perfformio tra bod Circus Dayze yn diddanu'r plant eto eleni.

Yn olaf, bydd nifer o stondinau elusennau yn bresennol ar y diwrnod - byddant yn ddiolchgar iawn am bob cefnogaeth.

Roger Phillips
Clerc Tref Llandeilo

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl