Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Chwaraeon, Hamdden ac Adloniant

Clwb Bowlio Llandeilo
Parc Le Conquet, Llandeilo, SA19 6DR
Cyswllt: Brian Bennett, Rosehill Cottage, Llangadog, SA19 9NF
Ffôn: 01550777943 (Cartref), 07893249136 (Symudol)
Ebost: taradalefarm@btinternet.com
Noswaith Clwb: Nos Fawrth 17.30 drwy'r tymor Canol Ebrill i Canol Medi
Tanysgrifiad Clwb: £10 a tocyn tymor Cyngor Sir Gar - £63 digyflog, £102 cyflogedig

Clwb Criced Llandeilo
Cae William, Llandeilo, SA19 6HL
Cyswllt: Peter Davies, 1 Dynevor Avenue, Llandeilo, SA19 6DU
Ffôn: 01558822783 (Cartref), 07811479426 (Symudol)
Ebost: peter.davies44@yahoo.co.uk
Ymarfer Clwb: Cae William ar Nos Fercher 18.30 Mai hyd ddiwedd Awst
Tanysgrifiad Clwb: £25
Cyswllt: Alan Rowland,
Ffôn: 01558 822085

Clwb Rygbi Llandeilo
Cae William, Llandeilo, SA19 6HL
Cyswllt: Peter Williams, Diana Road, Llandeilo SA19
Ffôn: 01558822232
Hyfforddiant Hyn: Nos Lun a Nos Iau 19.00
Tanysgrifiad Clwb: £20
Adran Ieuenctid
Cyswllt: Andrew Phillips
Ffôn: 0774747583
Hyfforddiant: Nos Fawrth a Nos Iau 18.00
Cyswllt: Juliette Mackenzie, Tygwyn Bach, Gwynfe Road, Ffairfach, SA19 6UY
Ffôn: 07891063797 (Symudol)
Ymarfer: Nos Fawrth, Nos Fercher a Nos Iau - 18.00-19.00
Tanysgrifiad: £35

Clwb Pel-droed Tref Llandeilo
Cyswllt: David Grove, 23 Heol Mydrddin, Ffairfach, SA19 6PD
Ffôn: 01558 8222860 07581592818 (Symudol)
Ebost: daigrove@aol.com
Lleoliaid Chwarae ac Ymarfer: Tregib
Tanysgrifiad: £25
Adran Ieuenctid: Gweler Clwb Peldroed Teigrod Teilo

Clwb Peldroed Teigrod Teilo
Cyswllt: Alan Wardrop, 5 George Hill, Llandeilo SA19 6AT
Ffôn: 01558824081 (Cartref) 07554178895 (Symudol)
Ebost: albaseline@btinternet.com
Hyfforddiant: Nos Lun 18.00 - 21.00
Lleoliad: Astroturf Tregib
Tanysgrifiad: £60

Clwb Hoci Teigrod Tywi
Cyswllt: Margaret Jones, Rose Cottage, Drefach, Llanelli, SA14 7BD
Ebost: margaretjones@btinternet.com
teigrod-twyi@live.co.uk
Hyfforddiant: Dydd Iau 16.00 - 17.00 Menywod
17.00-18.00 Merched/Bechgyn dan 11
18.00-19.00 Merched dan 15
Lleoliad: Astroturf Tregib, Ffairfach, SA19 6TB
Tanysgrifiad: Dan 11s - £50; Dan13/15 - £60 Dan 18 - £70

Llety

 

Twristiaeth a Phethau i'w Gwneud a'u Gweld

Prosiect Clystyrau Twristiaeth Wledig yng Ngogledd-Dwyrain Sîr Gâr  - www.clystyrautwristiaeth.co.uk

Cymdeithas Ymwelwyr Sîr Gâr - www.carmarthenshiretourism.co.uk

Ymwelwch â Sîr Gâr - www.visitcarmarthenshire.co.uk

Gallu - Datblygu Pobl mewn Twristiaeth - www.gallu.org.uk

Hosteli Unigeddau'r Elenydd - www.elenydd-hostels.co.uk

Cymdeithas Parc Bannau Brecheiniog - www.breconbeaconsparksociety.org

Siopa

 

Gwasanaethau Crefyddol

Eglwys Sant Teilo
Gwasanaethau Dydd Sul 11yb
Gweler gwefan yr eglwys am amseroedd y gwasanaethau eraill
Gwefan: http://llandeilofawr.org.uk/

Llefydd i Fwyta ac Yfed

 

Cymdeithasau, Clybiau ac Elusennau

 

Meddygol, Cyfreithiol ac Achosion Brys

Deintyddfa Tywi Dental Practice
22 Crescent Road, Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6HN
01558 824604
www.tywidental.co.uk

Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
https://www.facebook.com/mawwfire
https://twitter.com/mawwfire

http://www.mawwfire.gov.uk/

Llandeilo Dental Practice
18, Carmarthen Street, Llandeilo, SA19 6AE
01558 823658
www.llandeilodentists.co.uk

Crefftwyr

 

Teithio Tu Fewn ac o Amgylch Llandeilo

 

Gwasanaethau Cyhoeddus

 

 

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl