Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Datgan Buddiannau

 

Byddwn yn rhestru unrhyw fuddiannau sy'n cael eu datgan gan gynghorwyr yn ystod cyfarfodydd cyngor fel byddant yn digwydd ar y dudalen hon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl