Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Cynghorwyr

Mae Cyngor y Dref yn cynnwys yr aelodau canlynol yn bresennol:

Cyng. Edward Thomas
Ward Tywi

Maer 2018-19


Awelfryn, 8 Bridge Street, Llandeilo, SA19 6BN
07842 649261
egthomas@sirgar.gov.uk

 

Cyng. Owen James
Ward Tywi

Dirprwy-faer 2018-19

13 Rhosmaen Street, Llandeilo, SA19 6LU
owenjames715@gmail.com

 

 

Cyng. Eifion Davies
Ward Castell

12 Parc Pencrug, Llandeilo SA19 6RZ
01558 823095
eifiondavies1409@btinternet.com

Cyng. Gordon Kilby
Ward Castell


Tyn y maes, Rhosmaen, Llandeilo, SA19 6NP
01558 822696
gkilbymusic@aol.com

 

Cyng. Rebecca Butcher
Ward Castell

1 Wellfield Terrace, Llandeilo, SA19 6DH
bexter_26@live.co.uk

 

Cllr. Christoph Fischer
Ward Castell


Gurrey Manor, Gurrey Bank, Llandeilo, SA19 6AJ
07747613617
christophffischer@googlemail.com

 

Cyng. Robert Jones
Ward Castell


Brynsiriol, 16 Llys Pencrug, Llandeilo, SA19 6RX
01558 822762
rob.jones40@yahoo.com

 

Cyng. Dawn Wallace
Ward Tywi


3 Brynawel Terrace, Llandeilo, SA19 6DA
01558 824257
carmen1960@hotmail.co.uk

 

Cyng. Colin Jenkins
Ward Tywi

Crescent House, 3 Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HL
07970 727923
jenkinscolin4@gmail.com

 

Cyng. Lesley Prosser
Ward Tywi


4 Parc Penglas, Llandeilo, SA19 7HN
01558 823075
lesleypross@aol.com

 

Cyng. Christopher Parish
Ward Tywi


37 Heol Cennen, Ffairfach, SA19 6UL
01558 824644
chris.parish296@btinternet.com

 

Cyng. Geraint Price
Ward Castell


Chester House, 95 Rhosmaen Street, Llandeilo, SA19 6HA
geraint.p@hotmail.co.uk

 

Staff

Roger Phillips
(Clerc y Dref)

 

Christopher Plummer
(Swyddog Cyllid)

 

Des Davies
(Swyddog Technegol)

 

Datgan Buddiannau y Cynghorwyr

 

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl