Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Cynghorwyr

Mae Cyngor y Dref yn cynnwys yr aelodau canlynol yn bresennol:

Cyng. Robert Jones
Ward Castell

Maer 2021-22


Brynsiriol, 16 Llys Pencrug, Llandeilo, SA19 6RX
01558 822762
robjones.ltc@gmail.com

Cyng. Gordon Kilby
Ward Castell

Dirprwy Faer 2021-22


Tyn y maes, Rhosmaen, Llandeilo, SA19 6NP
01558 822696
gkilby.ltc@gmail.com

Cyng. Owen James
Ward Tywi

13 Rhosmaen Street, Llandeilo, SA19 6LU
owenjames.ltc@gmail.com

 

Cyng. Eifion Davies
Ward Castell

12 Parc Pencrug, Llandeilo SA19 6RZ
01558 823095
eifiondavies.ltc@gmail.com

Cllr. Christoph Fischer
Ward Castell


Gurrey Manor, Gurrey Bank, Llandeilo, SA19 6AJ
07747613617
christophfischer.ltc@gmail.com

 

Cyng. Dawn Wallace
Ward Tywi


3 Brynawel Terrace, Llandeilo, SA19 6DA
01558 824257
dawnwallace.ltc@gmail.com

 

Cyng. Colin Jenkins
Ward Tywi

Crescent House, 3 Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HL
07970 727923
colinjenkins.ltc@gmail.com

 

Cyng. Lesley Prosser
Ward Tywi


4 Parc Penglas, Llandeilo, SA19 7HN
01558 823078
lesleyprosser.ltc@gmail.com

 

Cyng. Christopher Parish
Ward Tywi


37 Heol Cennen, Ffairfach, SA19 6UL
01558 824644
christopherparish.ltc@gmail.com

 

Cyng. Geraint Price
Ward Castell


Chester House, 95 Rhosmaen Street, Llandeilo, SA19 6HA
geraintprice.ltc@gmail.com

 

Cyng. Edward Thomas
Ward Tywi


Awelfryn, 8 Bridge Street, Llandeilo, SA19 6BN
07842 649261
edwardthomas.ltc@gmail.com

 

 

Cyng. Charlotte Morgan
Ward Castell

 

15 Bridge Street, Llandeilo, SA19 6BN
07584992755
charlottemorgan.ltc@gmail.com

Staff

Roger Phillips
(Clerc y Dref)

clerk.ltc@gmail.com

 

Christopher Plummer
(Swyddog Cyllid)

finance.officer.ltc@gmail.com

 

Eifion Jones
(Swyddog Cyfleusterau)

 

 

Datgan Buddiannau y Cynghorwyr

 

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl