Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Cyllidebau a Chyfrifon

Mae'r dogfennau yma mewn ffurf PDF - Saesneg yn unig.

 

 

Datganiad Cyfrifo Blynyddol 2019-2020 (wedi ei lofnodi)

 

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2019-2020

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2018-2019

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2017-2018

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2016-2017

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2015-2016

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2014-2015

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2013-2014

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2012-2013

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2011-2012

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2010-2011

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2009-2010

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2008-2009

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2007-2008

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2006-2007

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2005-2006

Cyfrif Derbynebion a Thaliadau 2004-2005

 

 

 

Cyllideb am 2009-2010

 

 

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl