Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

Cymraeg

Publicise your Event

If you would like details of your event in Llandeilo to appear on this website, please let us know by filling in the online form or email us at events@llandeilo.gov.uk

GŴYL DATHLU DEWI
SAINT DAVID’S FESTIVAL WEEK
     25 Chwefror/ February – 3 Mawrth/ March 2018

Chwefror 25 February          Gwasanaeth cyd-enwadol gyda Côr Meibion Bois y Castell
Capel Newydd                           Inter-denominational service with Bois y Castell Male Choir
          6.00 yh/pm                             Casgliad at elusennau lleol/ Collection for local charities

Chwefror 26 February          Noson yng nghwmni Cleif Harpwood
Gwesty’r White Hart Hotel          A musical evening with Cleif Harpwood       
7.30 yh/pmTocynnau/ Tickets£5  Plant ysgol am ddim/ school pupils free

Chwefror 27 February       Straeon i blant ysgolion lleol gan storïwr proffesiynol
Y Llyfrgell                                   Story-telling for children from local schools by a professional story teller 
Mynediad am am ddim/ admission free                                                                                                                                                                                                                
Horeb                                   Y Ddarlith Dewi Sant Flynyddol: darlith agoriadol      Dr Lyn Davies
7.30 yh/pm                               “Dewi Sant ar hyd yr oesau” “Saint David through the ages”
                                                   Inaugural Annual St David’s Lecture                                        
Tocynnau/ Tickets£5  Plant ysgol am ddim/ school pupils free

Chwefror 28 February        Cwis Chwaraeon gyda thimau clybiau lleol
Clwb Rygbi Llandeilo               A Question of Sport with teams from local clubs
7.30 yh/pm                       Tocynnau/ Tickets£3  Plant ysgol am ddim/ school pupils free   

              
Mawrth 1 March                     Cyngerdd yr Ysgolion (Ysgolion Bro Dinefwr, Ffairfach, Llandeilo, Teilo Sant)
Capel Newydd                           Schools Concert ( Bro Dinefwr, Ffairfach, Llandeilo and Teilo Sant Schools)
7.30 yh/pmTocynnau/ Tickets£5  Plant ysgol am ddim/ school pupils free

Mawrth 2 March                     Cinio a Dawns gyda’r grŵp poblogaidd Baldande
Cawdor                                     Dinner and Dance with popular group Baldande
7.00 yh/pm                             Tocynnau/ Tickets     £30

Mawrth 3 March                     Band y Dref, Cerddorion, Dawnswyr
Horeb                                        Town Band, Musicians, Dancers
10 yb/am – 1.00yh/pm          Mynediad am am ddim/ admission free   
    

 

TOCYNNAU AR WERTH YN SIOP LYFRAU’R GROES GOCH, STRYD RHOSMAEN NEU
 FFONIWCH    01558 822762
    TICKETS ON SALE AT THE RED CROSS BOOKSHOP, RHOSMAEN STREET OR
               CALL  01558 822762

 

 

 

Copyright images and text © Llandeilo Fawr Town Council - All rights reserved